Het zwarte boek van Las Vegas

Geplaatst door

Wat is het zwarte boek van Las Vegas?

Het zwarte boek van Las Vegas is een lijst van personen die verbannen zijn uit de casinowereld van Las Vegas. Het boek wordt bijgehouden door de Nevada Gaming Commission en bevat namen van personen die als ongewenst worden beschouwd in de gokindustrie van Nevada.

De meeste mensen die in het zwarte boek staan, zijn verbonden aan georganiseerde misdaad. Ze worden gezien als een bedreiging voor de integriteit van gokken in Las Vegas. Het zwarte boek is een manier voor de staat Nevada om criminelen en andere ongewenste figuren uit de casinowereld te weren.

De geschiedenis van het zwarte boek van Las Vegas

Het zwarte boek van Las Vegas werd voor het eerst samengesteld in 1960. Het maakte deel uit van een grotere inspanning van de staat Nevada om de georganiseerde misdaad uit de snelgroeiende casinowereld van Las Vegas te weren.

In de jaren 40 en 50 hadden maffiabazen en criminele bendes grote invloed verworven in de casinosector. Ze investeerden in casinobedrijven en verdienden veel geld met criminele activiteiten zoals afpersing en gokfraude.

De oprichting van de Nevada Gaming Commission en het bijhouden van een zwart boek waren belangrijke stappen om de casinowereld te zuiveren van criminele invloeden. De eerste versie van het boek bevatte 11 namen, vooral van personen die banden hadden met de maffia.

Hoe wordt iemand toegevoegd aan het zwarte boek?

Er is een formeel proces om iemand te laten opnemen in het zwarte boek van Las Vegas:

 • De Nevada Gaming Control Board start een onderzoek naar de achtergrond en activiteiten van de persoon.
 • Als er voldoende bewijs is dat de persoon een bedreiging vormt voor de casinosector, vraagt de Gaming Control Board aan de Nevada Gaming Commission om de persoon in het zwarte boek op te nemen.
 • De persoon krijgt de kans om tegen de beschuldigingen in verweer te komen tijdens een hoorzitting.
 • De Nevada Gaming Commission beslist uiteindelijk of de persoon al dan niet in het zwarte boek wordt opgenomen. Ze baseren hun beslissing op het bewijs en de getuigenissen tijdens de hoorzitting.
 • Als de persoon in het zwarte boek wordt opgenomen, is het hen voor de rest van hun leven verboden om casinobedrijven in Nevada te bezoeken of erin te investeren.

Wat zijn de gevolgen van een plaats in het zwarte boek?

Een plek in het zwarte boek van Las Vegas heeft verstrekkende gevolgen:

 • De persoon mag geen voet meer zetten in een casinobedrijf dat onder de jurisdictie valt van de staat Nevada. Dit geldt voor alle casinostad Las Vegas en ook andere gokplaatsen in Nevada.
 • Ze mogen geen financieel belang hebben in een casinobedrijf in Nevada, bijvoorbeeld via aandelen of obligaties. Ze mogen ook geen leningen verstrekken aan een casinobedrijf.
 • Casinobedrijven in Nevada mogen geen zaken doen met een persoon uit het zwarte boek, bijvoorbeeld door hen in dienst te nemen als consultant.
 • Als een casino iemand uit het zwarte boek toelaat of zaken doet met zo iemand, riskeren ze hun vergunning.
 • Personen die in het zwarte boek staan en toch een casino in Nevada betreden, riskeren arrestatie en vervolging voor huisvredebreuk.

Kan iemand verwijderd worden uit het zwarte boek?

Het is erg moeilijk, maar niet onmogelijk om van het zwarte boek te worden geschrapt. De enige manier is via dezelfde procedure als de opname:

 • De persoon dient een verzoek in bij de Nevada Gaming Control Board om verwijderd te worden uit het zwarte boek.
 • De Gaming Control Board voert een grondig onderzoek om te bepalen of de persoon geen bedreiging meer vormt voor de casinosector.
 • De Nevada Gaming Commission houdt een hoorzitting en beslist uiteindelijk of de persoon al dan niet geschrapt wordt uit het zwarte boek.

In de geschiedenis zijn slechts enkele personen uit het boek verwijderd, meestal vanwege hoge leeftijd of slechte gezondheid. Het is dus zeer uitzonderlijk dat iemand die levenslang verbannen is, die status nog ongedaan kan laten maken.

Het verschil tussen het officiële zwarte boek en het Griffin Book

Er bestaat enige verwarring tussen het officiële zwarte boek van de staat Nevada en het zogenaamde Griffin Book. Dit laatste is een lijst van ongewenste personen die wordt bijgehouden door de Griffin Investigations detectivebureau.

Het Griffin Book heeft geen officiële status. Het is een lijst van verdachte figuren en potentiële bedreigingen die privaat wordt verspreid onder casinobedrijven. Deze kunnen personen uit het Griffin Book weren, maar ze zijn daar niet toe verplicht.

Het officiële zwarte boek van Nevada is de enige lijst die bindend is voor alle casinobedrijven in de staat. Personen die daarin voorkomen, mogen nergens meer binnen. Het Griffin Book is slechts een hulpmiddel voor casinobeveiliging, zonder juridische status.

De impact van het zwarte boek op de gokindustrie

Het zwarte boek van Las Vegas heeft een grote impact gehad op de casinowereld:

 • Het heeft geholpen om de invloed van georganiseerde misdaad uit de sector te drijven. De grote maffiafamilies en bendes hebben veel minder mogelijkheden om casinogeld wit te wassen.
 • Door de disciplinerende werking van het zwarte boek houden casinobedrijven zich meer aan de regels en wetten van Nevada. Ze durven geen risico’s meer nemen.
 • Consumenten hebben meer vertrouwen gekregen dat gokken in Las Vegas eerlijk en veilig is, zonder criminele invloeden. Dit heeft bijgedragen aan de groei van Las Vegas als toeristische bestemming.
 • De reputatie van de stad Las Vegas is verbeterd. Las Vegas wordt niet langer gezien als een door en door corrupt gokparadijs.
 • Andere staten in de VS hebben soortgelijke zwarte boeken ingevoerd om de casinosector te beschermen tegen criminele invloeden.

Controverses rond het zwarte boek

Ondanks de positieve effecten, is er ook kritiek op het zwarte boek van Las Vegas:

 • Critici zeggen dat het zwarte boek een vorm van overheidsdwang is die haaks staat op burgerrechten. Mensen worden voor het leven gestraft zonder eerlijk proces.
 • De criteria om iemand te verbannen zijn vaag. Er hoeft geen sprake te zijn van een veroordeling voor een misdaad.
 • Sommige namen in het zwarte boek lijken vooral toegevoegd op basis van vermoedens, roddels of nepbewijs.
 • Het systeem zou corruptie en vriendjespolitiek in de hand werken. Invloedrijke casinobaas kunnen vijanden op de lijst laten zetten.
 • Onduidelijk is of het zwarte boek nog steeds effectief is nu de georganiseerde misdaad steeds internationeler en hightech wordt. De traditionele maffia is minder dominant.

Recente updates van het zwarte boek

Hoewel het zwarte boek al decennia bestaat, worden er nog steeds met enige regelmaat namen aan toegevoegd:

 • In januari 2018 werden vijf leden van de maffiafamilie Rizzuto uit Canada aan het boek toegevoegd.
 • In december 2020 kwamen er elf leden van de Macau-triades bij, een invloedrijke misdaadorganisatie uit China.
 • De laatste grote update was in maart 2022 toen de Nevada Gaming Commission zeven personen toevoegde die banden zouden hebben met Russische misdaadfamilies.

Dit laat zien dat het zwarte boek nog altijd relevant is. De gokindustrie blijft streng controleren op ongewenste criminelen, ook uit het buitenland.

De toekomst van het zwarte boek

Het zwarte boek zal naar verwachting een belangrijk instrument blijven voor de handhaving in de casinowereld. Wel zijn er enkele ontwikkelingen gaande:

 • De criteria voor opname in het boek worden strenger om willekeur te voorkomen. Er moet overtuigend bewijs zijn van misdaad of bedreiging voor het gokmilieu.
 • Er komt meer openbaarheid over wie in het boek staat en waarom. Dit moet de transparantie en legitimiteit van het systeem versterken.
 • Naarmate de casinowereld internationaler wordt, zal ook de samenstelling van het zwarte boek diverser worden qua nationaliteit en achtergrond.
 • Technologie zoals gezichtsherkenning zal helpen om personen uit het zwarte boek de toegang tot casinos te ontzeggen.
 • wellicht kan iemand in de toekomst onder strikte voorwaarden vervroegd van het zwarte boek verwijderd worden als hij/zij kan aantonen volledig gerehabiliteerd te zijn.

Het zwarte boek blijft hoe dan ook een uniek instrument in de strijd tegen georganiseerde misdaad in Las Vegas. Zolang gokken dominant is in Nevada, zal deze controversiële lijst bestaan.